Розклад уроків на 2014-2015 навчальний рік

Понеділок
1234567
1-Ачитанняписьмоматематикамузичне мистецтво
1-Бчитанняписьмоматематикаобразотворче мистецтво
2літературне читанняукраїнська моваматематикафізкультура
3-Алітературне читанняукраїнська моваматематикафізкультураінформатика
3-Бфізкультураматематикаукраїнська моваінформатикалітературне читання
4-Алітературне читанняанглійська моваматематикаукраїнська мовамузичне мистецтво
4-Букраїнська моваматематикаанглійська моваоснови здоров’яфізкультура
5-Априродознавствоанглійська мовафізкультураукраїнська моваматематика
5-Банглійська моваматематикаукраїнська моваприродознвствофізкультураінформатика (І підгрупа)
6математикаукраїнська літератураанглійська моваукраїнська мова/декоративно-ужиткове мистецтворосійська мовафізкультураінформатика
7-Афізкультурабіологіяукраїнська моваалгебрагеографіявсесвітня історіязарубіжна література
7-Бгеографіяфізкультурабіологіяалгебраукраїнська мовазарубіжна літературавсесвітня історія
8українська моваалгебраукраїнська літератураісторія України/ географіяанглійська мовабіологіязарубіжна література
9-Аукраїнська моваукраїнська моваалгебрабіологіяхіміяісторія Українихудожня культура
9-Балгебрахіміязарубіжна літератураісторія Українибіологіяукраїнська мова
10манглійська моваалгебраалгебрафізикаісторія України/математиказахист Вітчизнифізкультура
10іанглійська мовавсесвітня історіяісторія Українизарубіжна літературафізиказахист Вітчизнифізкультура
11ббіологіяукраїнська літературахіміяанглійська мовазарубіжна літературафізиказахист Вітчизни
11іісторія Україниукраїнська літературазарубіжна літератураанглійська мовавсесвітня історіяфізиказахист Вітчизни
Вівторок
01234567
1-Ачитанняписьмоанглійська моваприродознавствообразотворче мистецтво
1-Бчитанняписьмоматематикаанглійська мовафізкультура
2літературне читанняматематикаанглійська моваприродознавствофізкультура
3-А українська мова математика фізкультура зарубіжна літератураанглійська мова
3-Б літературне читання математика українська мова фізкультураприродознавство
4-Афізкультураматематикаукраїнська моваінформатикая у світі
4-Букраїнська моваматематикаінформатикалітературне читанняприродознавство
5-Аматематикаукраїнська літературазарубіжна літератураанглійська моваоснови здоров’яфізкультура
5-Букраїнська моваматематикадекоративно-ужиткове мистецтвофізкультуразарубіжна літератураінформатика (ІІ підгрупа)
6зарубіжна літератураматематикаукраїнська моватрудове навчаннятрудове навчанняісторія Українибіологія
7-Аанглійська моваукраїнська літературагеометріяхіміяфізикаоснови здоров’яросійська мова
7-Букраїнська літератураанглійська моваросійська мовагеометріяхіміяфізикаоснови здоров’я
8українська мовагеометріяфізкультурафізикаісторія Українихіміяанглійська мова
9-Аінформатика (І підгрупа)фізикафізкультураукраїнська моваукраїнська літературагеометріязарубіжна літератураінформатика (ІІ підгрупа)
9-Букраїнська моваукраїнська літературафізикагеометріяфізкультураінформатика (І підгрупа)
10мгеографіягеометріягеометріяукраїнська літератураінформатикабіологіятрудове навчання
10ігеографіяісторія Україниалгебраукраїнська літератураінформатикабіологіятрудове навчання
11бгеометріяукраїнська мовахіміяісторія Українибіологіятехнологіїфізкультура
11ігеометріяукраїнська моваісторія Українибіологіялюдина і світтехнологіїфізкультура
Середа
1234567
1-Ачитанняписьмо математикаобразотворче мистецтвофізкультура
1-Бчитанняписьмоматематикафізкультурамузичне мистецтво
2літературне читанняматематикаінформатикаоснови здоров’яанглійська мова
3-Алітературне читанняукраїнська моваматематикаприродознавствомузичне мистецтво
3-Бзарубіжна літератураанглійська моваматематикаукраїнська моваобразотворче мистецтво
4-Априродознавствоматематикаукраїнська мовафізкультурахристиянська етика в українській культурі
4-Бмузичне мистетвоматематикаукраїнська мовазарубіжна літературафізкультура
5-Аматематикаінформатикаукраїнська моваукраїнська літератураанглійська мовафізкультура
5-Банглійська моваукраїнська моваматематикафізкультураукраїнська літератураматематика
6математикаанглійська мовафізкультураукраїнська моваоснови здоров’ягеографіямистецтво
7-Аукраїнська мовабіологіязарубіжна літературагеографіяінформатикаісторія Українианглійська мова
7-Бфізкультураукраїнська мовабіологіязарубіжна літератураалгебраанглійська мовавсесвітня історія
8українська мовагеографіяукраїнська літературабіологіятрудове навчання
трудове навчанняоснови здоров’я
9-Агеографіяфізкультурахіміяанглійська моваісторіяукраїнська літературатрудове навчання
9-Банглійська мовахіміягеографіяалгебрафізкультуравсесвітня історіятрудове навчання

10малгебраалгебраукраїнська моваісторія Українианглійська мовафізикафізкультура
10івсесвітня історіяісторія Україниукраїнська мовагеометріяанглійська мовакраїнознавствофізкультура
11ббіологіяукраїнська літератураанглійська мовахіміяхіміязахист Вітчизни/художня культуравсесвітня історія
11іхіміяукраїнська літератураанглійська моваісторія Українивсесвітня історіязахист Вітчизни/художня культурапсихологія
Четвер
1234567
1-Аоснови здоров’яматематикафізкультураприродознавство
1-Бприродознавствооснови здоров’яматематикафізкультура
2природознавствоукраїнська мовазарубіжна літератураобразотворче мистецтвомузичне мистецтво
3-Алітературне читанняя у світіоснови здоров’яобразотворче мистецтвоанглійська мова
3-Блітературне читанняукраїнська мовая у світіфізкультураоснови здоров’я
4-Аоснови здоров’ялітературне читанняматематикафізкультураобразотворче мистецтво
4-Блітературне читанняматематикаприродознавствоя у світіобразотворче мистецтво
5-Амистецтвоукраїнська мова/англійська мовазарубіжна літератураматематикаукраїнська мовадекоративно-ужиткове мистецтво
5-Бзарубіжна літератураанглійська мова/українська мовамистецтвоприродознавствоматематикаукраїнська література
6математикаукраїнська моваукраїнська літературазарубіжна літературабіологіявсесвітня історія
7-Аанглійська мовафізкультурафізикаукраїнська моваалгебраукраїнська літературатрудове навчання
7-Бгеометріяфізикафізкультураукраїнська мова/біологіяукраїнська літературагеографіятрудове навчання
8алгебраукраїнська моваукраїнська літературафізикавсесвітня історіяфізкультурамузичне мистецтво
9-Агеографія/історія Україниалгебраукраїнська моваправознавствобіологіяфізикафізкультура
9-Бфізкультураправознавствогеографія/історія Українихудожня культурафізикабіологіяоснови здоров’я
10мбіологія/географіягеометріягеометріяхіміяправознавствоанглійська моваукраїнська література
10ібіологія/географіяісторія Україниалгебрахіміяправознавствоанглійська моваукраїнськка література
11бісторія України/людина і світекономікабіологіяалгебраінформатикахіміяекологія/астрономія
11ібіологія/українська моваекономікаісторія Україниалгебраінформатикавсесвітня історіяекологія/астрономія
П’ятниця
1234567
1-Ачитанняписьмоматематикатрудове навчання
1-Бчитанняписьмоприродознавствотрудове навчання
2літературне читанняукраїнська моваматематикафізкультуратрудове навчання
3-Априродознавствоматематикаукраїнська мовафізкультуратрудове навчання
3-Бприродознавствоанглійська моваматематикамузичне мистецтвотрудове навчання
4-Алітературне читанняукраїнська моваприродознавствоанглійська моватрудове навчання
4-Банглійська моваукраїнська мовалітературне читаннятрудове навчанняфізкультура
5-Аанглійська моваукраїнська моваприродознавствоматематикатрудове навчаннятрудове навчання
5-Букраїнська моваісторія Українианглійська моваоснови здоров’ятрудове навчаннятрудове навчання
6математикаукраїнська моваанглійська мовагеографіяфізкультураміфологія
7-Агеометріяматематикаукраїнська мовафізкультурамистецтвохіміяміфологія
7-Бматематикахіміяісторія Україниукраїнська моваінформатикамистецтвоанглійська мова
8хіміяукраїнська моваукраїнська літературагеометріязарубіжна літературафізкультура
9-Абіологіяанглійська мовагеометріяукраїнська літератураукраїнська літературазарубіжна літератураоснови здоров’я
9-Банглійська мовабіологіязарубіжна літератураукраїнська літературагеометріяінформатика (ІІ підгрупа)
10мукраїнська моваалгебрафізикавсесвітня історіязарубіжна літературазахисти себе від ВІЛ/захист Вітчизнизахисти себе від ВІЛ/художня культура
10іукраїнська мовазарубіжна літературавсесвітня історіяфізикагеометріязахисти себе від ВІЛ/захист Вітчизнизахисти себе від ВІЛ/художня культура
11букраїнська мовафізикабіологіягеометріяхіміяанглійська мовафізкультура
11іукраїнська мовафізиказарубіжна літературагеометріявсесвітня історіяанглійська мовафізкультура
Кiлькiсть переглядiв: 321

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Жовтень 2019 Наступна
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031